Kommun utreder nota för Kolartorp

KOLARTORP Kommunledningen har nu gett Ernst & Young i uppdrag att gå igenom kostnaderna för gatuarbetet i Kolartorp. Tomtägare har under våren varit oroliga för att få fakturor på 140 procent mer än beräknat, men nu stoppas fakturorna.

– Det finns fortfarande frågeställningar kring kostnaderna, och det är viktigt att vi tittar på det här. Det jag vill säkerställa är om vi hade rutiner redan 2004 då projektet började, säger Martina Mossberg (M), kommunstyrelsens ordförande.