Täby kommun ger Peab varning för dålig snöröjning

Klagomål på snöröjningen i Täby kyrkby
Främst är det för bristerna i snöröjning i februari som Peab får varningen, enligt Quiding
Täby kommun har delat ut en varning till Peab för brister i snöröjning och halkbekämpning.
Kommunen håller också inne med betalningen och tvisten hotar att trappas upp.
– Vi betalar ju inte för något som vi inte har fått utfört, säger Joachim Quiding, samhällsutvecklingschef i Täby kommun.

Täby kommun beslutade att det fick vara nog när en lavin av klagomål kom in efter årets stora snöfall i början på februari. 1149 klagomål kom in på bara sex dagar.

– Här i början av februari var det ganska stora brister. På vissa håll har det varit oacceptabla brister till exempel i Täby kyrkby, säger Joachim Quiding.

Inte överens om avtalet

Just nu pågår diskussioner om avtalet mellan Täby kommun och Peab. Parterna är inte överens om tolkningen, enligt Joachim Quiding. Under tiden håller Täby kommun inne med betalningen. Han vill inte gå in på hur stora summor det rör sig om.

– Vi betalar ju inte för något som vi inte har fått utfört. Men vad det kommer leda till diskuterar vi.


Hur upptäckte ni bristerna i år?

– De gör dels egna kontroller, dels gör ju vi också sticksprov. Sedan har vi fått in ett stort antal felanmälningar från Täbys invånare och företagare.

Täby kommun har tillgång till gps-information om snöröjningen. Joachim Quiding har själv testat detta.

– Vi har möjlighet att följa hur snöfordonen far runt och se hur gatorna röjs.

Det är inte första gången som Täby kommun anser att Peab inte klarat av snöröjningen enligt avtalet.

– Nej, de fick en ganska tuff start. Det var rekordsnö 2016. Då kom en halv meter på en natt. I samband med det snöfallet höll vi inne medel.

Fått varning tidigare

Peab har också tidigare fått en varning.

– Vi håller också inne medel från förra året vad gäller sandupptagning och gräskantslotter. Där håller vi fortfarande på med diskussioner.

Vad brast Peab i då, anser Täby kommun?

– Det gjorde det på tok för sent. Då ska inte vi betala fullt pris.

”Det gjorde det på tok för sent. Då ska inte vi betala fullt pris.”

Förtroendet för Peab är allvarlig skadat. En varning och att hålla inne betalningen är första steget vid en avtalstvist, enligt Joachim Quiding. Han ska snart ha ett nytt möte med Peabs ombud.

– Helst skulle jag vilja att de gjorde det de ska enligt avtalet så vi slipper alla dessa möten, säger Quiding.

Avtalet löper över två vintrar till

Täby kommuns avtal med Peab löper ut 30 juni 2021. Alltså gäller det ytterligare två vintrar. Ansvarig politiker Johan Algernon (M) har tidigare sagt till Mitt i att han inte utesluter att bryta avtalet i förtid.

– Jag förutsätter att man inför nästa vinter klarar det på ett bättre sätt även om det kommer mycket snö, säger Joachim Quiding.

Hur många varningar kan Peab få innan ni bryter avtalet?

– Det kan jag inte uttala mig om.

Stockholm stad startade i veckan en granskning av snöröjande entreprenörer efter misstankar om systematiskt fusk. Joachim Quidings kommentar aproppå detta är att ”det är klart att vi får vara lite extra observanta”.

Men du tror inte att det handlar om systematiskt fusk även hos er?

– Jag hoppas inte det.

Peab om kritiken: Olika uppfattning

Peabs presschef Kajsa Jacobsson anser att företaget följer kontraktet och skriver i ett mejlsvar så här om Täby kommuns hårda kritik och den utdelade varningen:

– Vi och kommunen har idag delvis olika uppfattning om hur krav och kriterier i entreprenadkontraktet ska tolkas, vilket vi håller på att reda ut tillsammans med beställaren.

Varför är det återkommande problem – anklagelser om slarv, faktiska brister och avtalstvister – i just snöröjningsbranschen?

– Vi ser allvarligt på anklagelserna gällande påståendet om fusk i Stockholm. Vi utför våra uppdrag enligt kontrakt och känner inte alls igen oss i dessa anklagelser. Gällande Täby kommun har vi möte med vår beställare i nästa vecka, skriver Kajsa Jacobsson till Mitt i.

Peab ska senast den 27 mars skicka in en handlingsplan till Täby kommun. Ännu har ingen sådan kommit in, enligt Täbys Joachim Quiding.