ANNONS

Kommunal förskola satte barn i skamvrå

En kommunal förskola i Huddinge har blivit anmäld till kommunen för att vid flera tillfällen ha satt barn som misskött sig i skamvrån.

– Min dotter fick sitta där och skämmas i skamvrån, säger en mamma.
ANNONS

För en månad sedan när mamman kom för att hämta dottern på förskolan såg hon en pojke sitta i ett mörkt rum.

– När jag frågade varför han satt där svarade en personal att han hade misskött sig. Han skulle sitta där tills han var snäll igen och efter det skulle han be om ursäkt.

När hon kom hem ringde hon till pojkens föräldrar och berättade vad hon hade sett och hört.

– När jag frågade min dotter om hon kände till det där rummet sa hon ja och att även hon blivit placerad där.

ihop med mamman till pojken berättade de för förskolechefen om händelserna.

– Samma dag tog de bort alla dörrar och gardinerna som täckte fönstren i rummet. Men tre veckor efter visade det sig att personalen skickade ut barnen till kapprummet när de hade misskött sig, säger pojkens mamma.

Verksamhetschefen Annelie Glifberg ser allvarligt på situationen och menar att personalen inte får hantera barnen på det här sättet. Men hon vill inte kalla rummet för skamvrå.

Enligt chefen på den aktuella förskolan rör det sig om ett barn som har drabbats vid olika tillfällen.

– Jag har pratat med barnen och det är ingen som har sagt att de har blivit skickade till ett specifikt rum, säger hon.

ANNONS

Så vad är det som har hänt?

Personalen på avdelningen har en överenskommelse med barnen. Den handlar om att barnen som inte vill vara i aktiviteten kan göra ett annat val och leka i ett annat rum med andra kompisar vid närvaro av andra pedagoger. Vid den konkreta händelsen har personal agerat emot värdegrundsarbetet. Barnet fick inte möjlighet att göra eget val, säger förskolechefen.

Vad händer nu?

– Utredning pågår. Vi har inlett diskussioner och handledning med personalen på avdelningen om hur vi ska bemöta barnen och hur de ska hantera barnen som inte vill vara med i en aktivitet, säger förskolechefen.

Fakta

Kränkande behandling är förbjudet

Skamvrå är en uppfostringsmetod där ett barn med ett oönskat beteende placeras i ett hörn under en tid.

Vissa experter menar att skamvrå kränker barnen.

Kränkande behandling kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller fysiska handlingar. De kan äga rum vid enstaka tillfällen eller återkommande.

Det är förbjudet för skolpersonal att utsätta barn eller elever för kränkningar.

Källa: Skolinspektionen

ANNONS