Kommunal hemtjänst ska avvecklas

Kritik har också väckts mot att kommunstyrelsen fattat beslutet, inte kommunfullmäktige, precis som vid den uppmärksammade nedläggningen av Hackstaskolan 2015.
Kritik har också väckts mot att kommunstyrelsen fattat beslutet, inte kommunfullmäktige, precis som vid den uppmärksammade nedläggningen av Hackstaskolan 2015.
Beslutet i kommunstyrelsen.
Beslutet i kommunstyrelsen.
Kommunledningens pressutskick. Kommunstyrelsens beslut att rekommendera och godkänna att hemtjänsten avvecklas har friserats till att Produktionsstyrelsen i stället får "vidta nödvändiga åtgärder".
Kommunledningens pressutskick. Kommunstyrelsens beslut att rekommendera och godkänna att hemtjänsten avvecklas har friserats till att Produktionsstyrelsen i stället får "vidta nödvändiga åtgärder".
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) vill inte svara på varför kommunen inte klarat att driva hemtjänsten.
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) vill inte svara på varför kommunen inte klarat att driva hemtjänsten.

Kommunstyrelsen i Österåker har gett klartecken till avveckling av den kommunala hemtjänsten. Anledningen är att den är för dyr.

Österåkers kommun klarar inte av att bedriva sin egen hemtjänstverksamhet tillräckligt billigt. Därför beslutade kommunstyrelsen i måndags att ”rekommendera” att verksamheten avvecklas. Men nu verkar det som om kommunledningen inte vill kännas vid vad man beslutat om.

I ett pressmeddelande undertecknat av kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) och produktionsstyrelsens ordförande heter det i stället att KS beslutat ”att rekommendera och godkänna att Produktionsstyrelsen vidtar nödvändiga åtgärder (reds fetning) så att ekonomi i balans uppnås”. Pressmeddelandet avslutas med ”Således har kommunstyrelsen inte beslutat att lägga ner kommunal hemtjänst.”

Att KS faktiskt beslutat att rekommendera och godkänna avveckling av hemtjänsten nämns inte i pressutskicket.

I ett mejl till Mitt i ger Mathias Lindow (L), förste vice ordförande i kommunstyrelsen, sin bild. Enligt honom innebär beslutet att kommunstyrelsen (KS) ger ”tillåtelse för produktionsstyrelsen att om de anser att de behöver, lägga ner delar av hemtjänsten”.

Fast i beslutet står det inte heller riktigt så, vilket öppnar för fler tolkningar. I stället heter det att kommunstyrelsen beslutat att ”Rekommendera och godkänna att Produktionsstyrelsen avvecklar hemtjänstverksamhet i egen regi så att ekonomi i balans uppnås.”

Beslutet upprör socialdemokraterna som ser det som ett solkart nedläggningsbeslut som gör att valfriheten för österåkersborna minskas:

– Vi yrkade på att hemtjänsten skall drivas vidare i egen regi, men dessutom att ett nytt ersättnings/finansieringssystem för hemtjänsten tas fram, säger Ann-Christine Furustrand (S), oppositionsråd.

Fakta

Kommunens hemtjänst

De senaste åtta åren har andelen kommunal hemtjänst i Österåker minskat från 79 till 35 procent.

Verksamheten har gått back varje år sedan 2010, jämfört med vad kommunen tyckt att det ska kosta.

Hemtjänsten har 81 medarbetare.

240 österåkersbor får hjälp av den kommunala hemtjänsten.

I Österåker verkar sex privata hemtjänstföretag.

Källa: Österåkers kommun