Kommunala musikskolan läggs ner i Täby

Kommunal musikskolan läggs ner i Täby. De elever som blir drabbade av det ska erbjudas möjlighet att gå hos privat utförare, säger kultur- och fritidschef Erik Heribertson.
Den kommunala musikskolan i Täby läggs ner, enligt ett skarpt förslag.
Kommunal musikskolan läggs ner och hela kulturskolan omorganiseras.
– De elever som blir drabbade av det ska erbjudas möjlighet att gå hos privat utförare, säger kultur- och fritidschef Erik Heribertson.

Kulturchef Erik Heribertson skickade i går ut ett mejl om att Täby kommun planerar en  nedläggning: ”Den kommunala musikskolan inom Täby kulturskola har haft vikande elevantal och gått med underskott under en längre tid. Verksamheten föreslås därför att avvecklas under hösten 2019”.

Kulturchefen: Bär inte sina egna kostnader

Under många år har Täby kommun drivit musikskolans verksamhet genom att fyra privata utförare och en kommunal enhet fått en skolpeng.

– Det är egen regi som inte kan bära upp sina egna kostnader och har gått med underskott år efter år. De får det inte att gå runt. Vi har inte hittat lösningar för att få verksamheten att gå runt.

Erik Heribertson framhåller att det inte är konkurrensneutralt om kommunen går in och täcker upp underskottet inom den kommunala sidan. Han skriver i mejlet till berörda att nya elever får söka till privata utförare.

Beskedet att Täby kommun har långt framskridna planer på att lägga ner den kommunala musikskolan har mötts av oro från föräldrar och berörda.

18 musiklärare berörs

Lärarförbundet som sitter med i förhandlingarna om nedläggningen uppger att 18 anställda berörs av beskedet. Men det är fortfarande oklart om alla får gå, enligt Sven-Olof ”Jolis” Johannessson, Lärarförbundet, Täby.

– Jag tycker att kommunerna måste ta sitt ansvar för kulturen. De handlar inte bara om Täby kommun. De här mindre instrumenten som fiol och tvärflöjt kanske inte blir kvar. Det är väldigt tragiskt, säger Sven-Olof ”Jolis” Johannesson.

Formellt fattas beslutet om nedläggning av kultur- och fritidsnämnden vid mötet den 25 april och sedan tas saken även upp i kommunfullmäktige den 20 maj. Sannolikheten att förslaget inte skulle gå igenom är liten.

– Det är ett politisk förslag, men alliansen är överens om det här, konstaterar Sven-Olof ”Jolis” Johannesson.

”Gör en satsning på kulturen”

Erik Heribertson menar att nedläggningen av den kommunala musikskolan inte är fullt så negativ som det låter. Han uppger att kommunen skjuter till tre miljoner kronor till ett helt nytt koncept för Täby kulturskola.

– Totalt sätt gör vi en satsning på kulturen. Det blir fel om man bara skriver att vi lägger ner, säger han.

Hela kulturskolan får nytt koncept

Den kommunala kulturskoleverksamheten ska omorganiseras och få förändrat innehåll, enligt Heribertson. ”Den nya verksamheten kommer kallas Ung kultur och erbjuda gruppundervisning i konst, teater och musik i nära samarbete med varandra”, står det i hans mejl.

Kommunalrådet Erik Andersson (M) säger att det är den största satsningen på kultur i Täby på flera decennier.

– De här tre benen ska samarbeta med varandra och kunna göra uppsättningar.