Kommunalråden kritiska inför mottagandet 2018

Genrebild Ebba Östlin och Botkyrka kommun.
Östlin menar att EBO-lagen gör att problemen med trångboddhet ökar.
Enligt Migrationsverket ska Botkyrka nästa år bereda plats åt 92 nyanlända och Salem 41.
Men båda kommunerna väntar sig fler nyanlända som bosätter sig här på egen hand.
– Anvisningstalet är viktat men inte tillräckligt. Nu ser vi att mottagandet enligt anvisningslagen minskar samtidigt som ett tjugotal kommuner står för i princip hela EBO-mottagandet, säger Botkyrkas kommunalråd Ebba Östlin (S).

EBO betyder ”egen bosättning” och enligt EBO-lagen kan nyanlända bosätta sig var de vill i Sverige om de ordnar bostad på egen hand. Enligt tidningen Dagens Samhälle är Botkyrka den kommun i Sverige där flest nyanlända bosatt sig på egen hand i förhållande till innevånarantalet de senaste åren. På andra plats kommer Södertälje.

Ebba Östlin: ”Avveckla EBO”

Många nyanlända söker sig till kommuner där det finns släkt, vänner eller landsmän. Men lagen har fått kritik för att bland annat leda till trångboddhet och segregation. Och en av de kritiska är Ebba Östlin (S) som är kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka. En utredning om EBO-lagen pågår.

– Egentligen vill jag avveckla EBO helt, men om man inte når så långt så är de två viktigaste åtgärderna att man ser över regelverket kring svartkontrakt och att begränsa möjligheten att kunna hyra ut sängplatser med mera i bostäder.

Begränsa antal på samma adress

Ebba Östlin fortsätter:

– I dag räcker det med att man har en adress för att man ska kunna välja EBO, vilket är orimligt. Hyresvärden alternativt kommunen borde ges möjlighet att säkra kvaliteten på adressen. Det vill säga är det till exempel redan sex vuxna skrivna på en adress så är detta orimligt.

Salems kommunalråd kritisk

För Botkyrkas del är antalet personer som Migrationsverket anvisar för 2018 hälften så många som inför 2017. Även i Salem handlar det om en minskning från 63 personer till 41. Botkyrka klarade det anvisade talet förra året. Det gjorde även Salems kommun som har fått 41 personer anvisade. Salems kommunalråd Lennart Kalderén (M) är dock kritisk.

– Vi klarar 2018 men behöver minskad press de kommande åren beroende på problemen med bostadsbrist i Stockholmsregionen. Staten måste ta sitt ansvar för helheten och inte fortsätta att övervältra ansvaret för mottagningen utan att ta hänsyn till bostadssituationen i kommunerna, säger Lennart Kalderén (M) som är kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Salembor överklagar byggloven

Kommunen har till stor del löst bostadsfrågan med hjälp av att bygga så kallade paviljonger.

– Kommunen har tagit fram totalt nio platser varav vi har bygglov på tre, resten är överklagade. Denna process har inneburit en påfrestning för kommunen, men målet har hela tiden varit att vi ska klara av våra åtaganden, vilket vi också gjort.

”Större ansvar”

Kalderén berättar också att 36 nyanlända personer förväntas bosätta sig i kommunen på egen hand.

– Kommunerna i Stockholmsregionen behöver en minskad press från staten de kommande åren för att kunna erbjuda goda bostäder och integration. Att staten tar ett större ansvar blir ännu viktigare när det gäller anhörig- och anknytningsinvandringen med de stora osäkerheterna som där råder, säger han.