ANNONS

Kommunanställda på MC kan rädda insekter

Motocross Barkarby motorstadion Järva motorklubb liten bastardsvärmare
Liten bastardsvärmare och motocrossförare från Järva MK på Barkarby motorstadion.
andrena_fulvago Fibblesandbi
Fibblesandbi.
Motorcyklarna kördes iväg från Barkarby motorstadion vid årsskiftet. Nu kan Stockholms stad tvingas anställa MC-förare som stör jorden på samma sätt för att inte rödlistade fjärilar och bin ska dö ut i Mälardalen.
ANNONS

Barkarby motorstadion ligger öde. Efter flera års kamp om att få stanna kvar fick Järva motorklubb lämna vid årsskiftet. Men än kan surret från insekter höras.

Marken har gått från småskaligt jordbruk till militärt övningsfält till motorbana. Jorden har hela tiden störts vilket varit en förutsättning för att flera rödlistade arter som liten bastardsvärmare, svartpälsbi, fibblesandbi, reliktbock, askbarkmott, bredbandad mårefältmätare, sandängsfly, brunrött rovfly samt storringat jordfly kunnat överleva.

Barkarby motorstadion, Järva motorklubb, rödlistade arter insekter, Hansta naturreservat

Barkarby motorstadion hyser flera rödlistade insekter som riskerar att dö om inte Stockholms stad hittar ett sätt att härma motocrossförarnas sätt att störa jorden. Foto: Julio Saint Just.

Arter kan dö ut i Mellansverige

Vissa arter är svåra att hitta på andra håll i Mälardalen, visar en inventering som Järva MK låtit göra.

– Djurlivet på motorbanan är där för att motorbanan är här. Min farhåga är om man lägger ner motorbanan kommer de här arterna att dö ut i Mälardalsområdet. Marken växer igen eftersom den gödslas av den intensiva biltrafiken och inte längre störs av motorcyklar, säger Nils Ryrholm, professor i zoologi vid Högskolan i Gävle.

Fibblesandbi

Fibblesandbi, en av de rödlistade arterna som påträffats på Barkarby motorbana. Foto: Arnstein Staverløkk/ Norsk Institutt for Naturforskning.

Finns det inget annat sätt att störa jorden än att låta motorbanan vara kvar?

ANNONS

– Teoretiskt sett kan man ha kommunalarbetare som åker runt med motorcyklar eller åker runt och krattar med terränggående fordon. Men jag har aldrig sett någon kommunalbudget som tillåter sådan verksamhet, säger Nils Ryrholm.

Nils Ryrholm professor Zoologi Högskolan i Gävle

Professor Nils Ryrholm tror inte att de röslistade insekterna kommer att överleva nu när motorcyklarna har lämnat motorbanan. Foto: Privat.

”Miljöargumentet är sämsta argumentet”

Lars-Åke Atterlönn, vice ordförande i Järva MK, hoppas att motorbanans artrikedom kan få Stockholms stad att ändra sig och släppa in klubbens 250 barn och ungdomar att köra motocross där igen.

– Det här visar att ta bort banan av miljöargument är det sämsta argumentet, säger han.

Barn under träning på Barkarby motorstadion 2017. Foto: Åsa Sommarström.

Staden vill inte öppna banan igen

Men kommunen kommer inte att öppna banan igen, enligt miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

– Nej, det här påverkar inte framtiden för motorstadion. Vi går vidare och tittar på hur vi kan röra om jorden så att de här arterna ska kunna fortsätta att leva där, säger hon.

Miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

Enligt miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) kommer staden se till att insekterna överlever. Foto: Karin Röse.

Motorbanan ska nu förvandlas till en entré till Hansta naturreservat. Katarina Luhr betonar att endast delar av motorbanan kommer att bevaras för att rädda de rödlistade insekterna.

– För att att sköta ett reservat krävs det ibland att man gör åtgärder. Behövs det för att djuren och insekterna ska överleva kommer vi se till att det görs.

”Skapar nya problemområden”

Stockholms stad vill träffa Nils Ryholm för att ta del av hans expertis. Men han har inga förhoppningar att Stockholms stad ska ändra sig öppna Barkarby motorstadion igen.

– Politiker och tjänstemän vill ha in fler människor och skapa nya problemområden om man ska hårdra det. Insekterna har relativt låg prioritet. Men om vi ska bevara grönområden för vår egen hälsa vore det ju bra om vi inte redan har tagit död på allt.

Fakta

Carlas klubb

Farsta MC bildades 1959 och när klubben 1966 flyttade till Järva byttes namnet till Järva MK.

Järva MK är en av landets anrikaste motocrossklubbar.

Bland annat tävlade dubble världsmästaren (1979 och 1983) Håkan ”Carla” Carlqvist för klubben.

2007 beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad att ”störande motordriven anordning för lek och sport” skulle förbjudas inom Hansta naturreservat.

2013 beslutade regeringen att Järva MK skulle lämna naturreservatet senast den 31 december 2017.

Klubben hade vid årsskiftet omkring 250 aktiva barn och ungdomar.