Kommunchef tackar alla frivilliga

BOTKYRKA Vid oroligheterna med bilbränder och skadegörelse under den senaste tiden valde många Botkyrkabor att frivilligt hjälpa till att upprätthålla ordning och lugn och att städa.

I ett öppet brev tackar nu tillförordnade kommundirektör Erik Nilsson alla som ställde upp.

”Vi lyckades samla oss och visa att vi Botkyrkabor är stolta över och tar ansvar för vår ort. Det har visat sig vara den största mobiliseringen i hela länet”, skriver han bland annat i brevet som har publicerats på kommunens hemsida.