Min lokala hjälte

Kommunchef tillsätts inte

Vallentuna får ingen ny kommundirektör, utan i stället får politikerna mer makt enligt ett nytt förslag.
Vallentuna får ingen ny kommundirektör, utan i stället får politikerna mer makt enligt ett nytt förslag.
Ett förslag till ny organisation i kommunen får tjänstemän och ­oppositionspolitiker att se rött.

– Förslaget är trams, säger personalchefen Ola Brandell.

I förra veckan fick tjänstemännen på Vallentuna kommun ett förslag från den styrande alliansen som fick flera av dem att gå i taket.

– Det här är katastrofläge. Sedan jag började jobba här har mitt politikerförakt blivit större och större, säger en tjänsteman som vill vara anonym.

Förslaget är ännu inte offentligt. Mitt i Vallentunasteget har tagit del av det genom information från ett möte i onsdags då politikerna informerade de högsta cheferna om förslaget.

Enligt informationen ska ingen ny kommundirektör tillsättas när Ann-Charlotte Järnström som sagt upp sig slutar i juli. I stället ska tre tjänstemän; kommunledningskontorets kanslichef, personalchefen och ekonomichefen rapportera direkt till kommun­styrelsens ordförande, det vill säga Örjan Lid.

Förvaltningscheferna kommer att ledas praktiskt av sina politiskt tillsatta nämndeordförande.

I praktiken betyder det att politikerna, om förslaget godkänns, får mer makt.

Många tjänstemän i kommunen befarar att den nya organisationen i slutänden leder till en avsevärt sämre skött kommun för medborgarna.

”Politikerna tror att de kan allt. Men de vet inte allt om hur it fungerar, eller hur skolan och idrottsplatserna bäst ska skötas” och ”Det här är våra skattepengar de leker med” är ett par av kommentarerna.

Man befarar också att chefsflykten kommer att fortsätta om förslaget går igenom. Många chefer har på kort tid lämnat kommunen. Senast ekonomichefen och kommundirektören.

– Det blir ett kompetenstapp, säger personalchef Ola Brandell. Han tycker att det är ”väldigt märkligt” att kommunens personalavdelning inte tillfrågats om konsekvenser för kommunen när förslaget utformades.

– Vi blev helt enkelt bara informerade. Min personliga uppfattning är att det här inte är ett professionellt sätt att bedriva en organisation, säger han.

Kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Örjan Lid (M), bekräftar att förslaget finns. Enligt honom är det dock hela kommunstyrelsen och inte han själv som blir lönesättande för chefer. Han medger att förslaget innebär att makten koncentreras till politikerna.

– Ja, så blir det. Vi får närmare kontakt med verksamheten. Men vi är ju folkvalda så det är ju egentligen det som vi ska göra, säger han.

Han tycker inte att det är konstigt att allianspolitikerna inte kollat av förslaget med personalavdelningen.

– Det är ingen ”rocket sience”. Så styrdes Vallentuna för 15 år sedan och så styrs många kommuner i dag.

Han nämner Degerfors med 10 000 invånare och Åtvidaberg med 11 500 invånare som exempel.

Att införa detta system i en växande kommun som Vallentuna har enligt Örjan Lid sin grund i att det är mycket svårt, näst intill omöjligt att rekrytera kommundirektörer i Sverige i dag.

Att gå igenom en rekryteringsprocess för en chef som oftast väljer att gå efter cirka tre år kostar helt enkelt mer än det smakar.

Oppositionsnsrådet Jaana Tilles (S) gillar inte förslaget och betonar att bara alliansen har utformat det.

– Det blir Örjans lilla kungarike. Jag tycker heller inte att förslaget förts fram på ett sätt som är värdigt en styrande majoritet, säger hon.