Kommunchefer smörjs med förmånsbilar

Utanför kommunhuset tankas förmånsbilarna el gratis.
Utanför kommunhuset tankas förmånsbilarna el gratis.

Mitsubishi, Mercedes och Citroën. På parkeringen utanför kommunhuset i Gustavsberg står fordon efter fordon uppradade, många av dem är förmånsbilar som ingår i lönepaketet för chefer i Värmdö.

Totalt finns 21 förmånsbilar som alla bekostas av Värmdöborna. Antalet är en följd av kommunens omorganisation årsskiftet 2014/2015, enligt kommundirektör Stellan Folkesson.

– Vi omorganiserade för att vi inte ville ha en platt organisation utan skapa fler nivåer och ha fler avdelningschefer. Fler förmånsbilar är en följd av fler chefer, säger han.

Varje bil kostar kommunen 3500-4000 kronor i månaden, en årskostnad på mer än 1 miljon kronor.

I leasingavtalen ingår även kostnader för service, trängselavgifter, däckbyten och däckförvaring. Värmdö kommun bekostar dessutom två biltvättar i månaden per bil samt en in- och utvändig vårrengöring varje år.

Pengarna tas från skatteintäkter.

Det enda som inte ingår är drivmedel, men för en schablonkostnad på 200 kronor i månaden får bilarna tankas med hur mycket el som helst vid kommunhuset.

Upprörande, anser oppositionsrådet Mikael Lindström (S).

– Man tankar sina bilar vid kommunhuset med el och fakturerar skattebetalarna, säger han.

I grannkommunen Nacka är kravet för att få förmånsbil att den behövs för resor i tjänsten. Några sådana villkor finns inte i Värmdö.

Här handlar det istället om rekrytering.

– Det är bra att ha att locka med i förhandlingssituationer, säger Stellan Folkesson.

Han menar att Värmdö kommun tjänar på att erbjuda sina chefer förmånsbilar.

– En bil kostar kanske 40 000 kronor per år. Om man jämför med vad det skulle kosta att betala ut i lön med arbetsgivaravgifter så är det ett väldigt billigt sätt som folk uppskattar och som gör att man får folk att jobba härute, säger han.

Själv kör han en Citroën DS 5 hybrid.

– Det var ett villkor för att jag skulle ta jobbet. Jag sa att jag ville ha den här lönen och en förmånsbil, säger han.

Är det verkligen så svårt att rekrytera chefer till en kommun i Stockholmsregionen?

– Nej, men man vill ha kvar dem så att de inte går till konkurrerande kommuner. Vi har inte särskilt höga löner, säger Stellan Folkesson.

Lönerna för de 21 chefer som har förmånsbil idag ligger på mellan 55 000 kronor och 115 000 kronor. I framtiden ska alla chefer med lön över 40 000 kronor kunna få förmånsbil.

Idag finns nära 130 chefer inom kommunen.

Mikael Lindström tycker att planerna på fler bilar är provocerande.

– Verksamhetschefer på ganska bred nivå har förmånsbilar, man verkligen ifrågasätta om skattebetalarna ska bekosta det. Är cheferna så viktiga i vår rekrytering? Vi belönar och anställer dem och slaktar LSS-timmar samtidigt. Jag tycker att det är störtprovocerande, säger han.

Fakta

Så är reglerna för förmånsbilarna

En bilförmån uppstår när en anställd får en bil av sin arbetsgivare som hen även använder för privata syften.

Förmånen är skattepliktig. Värdet räknas ut genom flera olika faktorer, som bilens marknadsvärde och dess typ. Miljöbilar ger bonusar.

Som för alla el- och laddhybrider bjuder staten på en rejäl skatterabatt. Den som har en miljöbil skattar mindre för sin bilförmån.

Huvudregeln inom Värmdö kommun är att chefer som utifrån sin tjänsteställning har särskilda chefsavtal har rätt till förmånsbil. Det omfattar kommundirektör samt sektorchefer.

Undantag kan göras, till exempel vid rekrytering till särskilt svårrekryterade chefstjänster. Då kan förmånsbil tas med som en del vid förhandlingen.

I de fallen sker normalt inte något bruttolöneavdrag.

Undantag från huvudregeln kan också göras vid den årliga löneöversynen då avdelningschefer kan erhålla förmånsbil istället för löneökning.

I grannkommunen Nacka finns två skäl som motiverar förmånsbil; medarbetare med hög frekvens av resor i tjänsten och medarbetare i ledande befattning som har behov av bil i tjänsten.

Källa: Källa: Skatteverket, Värmdö kommun, Nacka kommun