Kommunchefer: Vanligt att bli erbjuden mutor

Nästintill var fjärde chef inom Haninge kommun känner till någon i kommunen som fått eller erbjudits en muta i tjänsten – och nästan hälften bedömer att det finns en risk att råka ut för mutor i tjänsten.

Det avslöjas nu i svaren i en enkätundersökning bland cheferna.

Flera kommunchefer på olika nivåer i Haninge medger att det finns ett problem med mutor i Haninge kommun. Det framgår nu i svaren på en enkät.

Det var i november som en enkät skickades ut till 179 chefer på olika nivåer i kommunens sex förvaltningar i en internkontrolluppföljning.

Enkätfrågorna handlade om kommunens mutpolicy och förekomsten av mutor.

179 chefer fick alltså frågan, men bara 110 personer, 61,5 procent svarade.

Bland frågorna fanns ”bedömer du att det finns risk att råka ut för mutförsök i din roll i tjänsten”?, ”bedömer du att det finns risk att råka ut för mutförsök i din roll i tjänsten?” och framförallt, ”känner du till någon anställd i Haninge kommun som fått eller erbjudits en muta i tjänsten?”.

Nu har svaren redovisats.

Och mest alarmerande tycks problemet med mutor vara på kommunstyrelseförvaltningen och äldreförvaltningen, åtminstone är det här flest chefer sett mutor delas ut.

På kommunstyrelseförvaltningen svarar varannan chef ja på frågan om de känner till någon i kommunen som fått en muta, eller erbjudits en muta. På äldreförvaltningen svarar ännu fler ja, hela åtta av 15 chefer, 53 procent.

När det gäller risken att råka ut för mutförsök i tjänsten, så svarar hela 12 av 15, 80 procent, av cheferna inom äldreförvaltningen att det finns en risk att råka ut för mutförsök i tjänsten.

Gällande risken för muta, så ligger också stadsbyggnadschefernas svar högt. Över 62 procent bedömer att det finns en risk att råka ut för mutförsök i tjänsten.

Totalt är det knappt hälften (46 procent) av förvaltningscheferna som bedömer att det finns risk att råka ut för mutförsök i tjänsten. 24 procent av alla chefer känner till någon anställd i kommunen som fått eller erbjudits en muta i tjänsten.

Enligt kommunen visar resultatet att informationen och utbildningen om mutor behöver förbättras. Kommunstyrelseförvaltningens vill att ämnet tas upp på en ledningsträff under året.

Jörn Karlsson, ekonomidirektör i Haninge, tycker inte att mutor varit något problem i kommunen. Enligt honom har bara en kommunanställd dömts för mutbrott de senaste tio åren.

– Vi arbetar proaktivt med detta, därför har vi gjort undersökningen. Som vi kan se i undersökningen förekommer ibland erbjudande om saker som kan vara mutor och därför är det viktigt att hela tiden arbeta proaktivt, säger han och fortsätter:

– I vår policy mot muta har vi en mycket låg toleransnivå. Inom vissa grupper, exempelvis funktioner med myndighetsutövning, har vi en nolltolerans, säger han.

Bengt Svenander, kommundirektör i Haninge, framhäver att Sverige enligt flera undersökningar är bättre på att inte falla för korrumption än andra länder.

– Men det är inget skäl för att luta sig tillbaka, vi behöver vara vaksamma så att inte korruption får fotfäste, säger han.

I vilka situationer, i till exempel kommunstyrelseförvaltningen, äldreförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen, kan erbjudanden om mutor dyka upp?

– Det är allmänt känt att situationer som innebär att när någon söker ett tillstånd eller är föremål för tillsyn, bygglov, miljötillsyn med mera, eller vill sälja något till kommunen, vid upphandlingar eller andra inköp, utgör det lägen där en och annan kan frestas att ge gåva eller på annat sätt försöka påverka utgången av pågående ärende i egen favör, säger Bengt Svenander.

Han fortsätter:

– Det finns också situationer där någon av ren välvilja vill tacka med en gåva, till exempel en äldre person som vill uttrycka sin tacksamhet gentemot personal inom äldreomsorgen. Även en sådan till synes harmlös sak kan utgöra muta.

Vet du mer om mutor i Haninge kommun? Tipsa vår nyhetsreporter Filip Magnusson på filip.magnusson@mitti.se! Du har alltid källskydd.