Kommunen agerar mot mutor

Huddinge Huddinge kommun gör nu en översyn av befintliga riktlinjer för att motverka mutor.

Riktlinjerna beskriver vad som är en muta, och vilka gåvor och förmåner som kan räknas som acceptabla.

Att kommunen väljer ta fram en skrivelse är för att kommunanställda och förtroendevalda ska få ökad medvetenhet.