Så vill kommunen ändra busstrafiken

Kommunen har tyckt till om förändringar som kan komma att genomföras i december.
Kommunen har tyckt till om förändringar som kan komma att genomföras i december.
Nu har kommunstyrelsen lämnat synpunkter inför kommande förändringar i busstrafiken. Här är hela listan.

Upplands-Bro kommun är remissinstans inför kommande tidtabellsskifte, som Trafikverket genomför i december 2018. Mitt i Upplands-Bro har sammanställt förslagen som berör kommunen.

Trafikförvaltningens förslag 1:

Linje 591 Stockholm C – Livgardet/Råby.

Kan få ändrad linjesträcka mellan Spånga station och Jakobsbergs station. Ny ringlinje sätts in för att erbjuda resor vidare till Barkarbystaden, Barkarby, Veddesta och Viksjö. Den nya ringlinjen planeras så att den alltid står på plats vid ankommande linje 591. I och med detta kortas restiden till Jakobsbergs station och Upplands-Bro med cirka 12 min.

Kommunstyrelsens kommentar 1:

Förslaget att ändra linjesträckningen är positivt, vi har länge påpekat de långa restiderna.

Trafikförvaltningens förslag 2:

Linje 554 Råby – Kista centrum

För att korta restiden för resenärer till och från Bro övervägs linjen gå via Skolvägen istället för via Hjortronvägen. Hållplatserna Tibble torg, Tvärvägen och Kyrkvägen utgår. Resande från Brunna och Tibble kan i dagsläget byta till linjen vid Kungsängens station. Linjens turtäthet är oförändrad och den nya sträckan ger fler möjligheter till Ekhammarskolan och Upplands-Brogymnasiet.

Kommunstyrelsens kommentar 2:

Koalitionen ställer sig negativa till detta förslag. Syftet med förändringen är att snabba upp resan för resenärer till och från Bro. Vi har fått veta att det rör sig om 4 – 5 minuter. Om denna förändring genomförs är det viktigt att restiden verkligen blir märkbart kortare för Broborna. Det är samtidigt ett krav att resenärer från Brunna och Tibble inte får längre restid än idag, och att passningen med linje 559 vid Kungsängen station alltid fungerar.

Trafikförvaltningens förslag 3:

Linje 555 Kungsängens station – Kvista

Övervägs att förlängas från dagens ändstation i Kvista till Säbyholm med varannan tur. Med denna förlängning får områdena en utökning från cirka 130- minuterstrafik under begränsade tider, till att få 60-minuterstrafik mellan cirka klockan 05.30- 01.00.

Kommunstyrelsens kommentar 3:

Det är ett mycket bra förslag och ett steg på vägen till en mycket efterlängtad förbättring av kollektivtrafiken söder om järnvägen i Bro

Fakta

Kommunens egna förslag

  1. Vill ha kvartstrafik till Bro,
  2. bättre dimensionerade stationer,
  3. busstrafik till Klövtorpsvägen i Bro(Willys),
  4. bättre bussförsörjning i Norrboda och södra Brunna,
  5. och bli ett av försöksområdena för flexibla nattstopp, som är ett sätt att få en tryggare busstrafik kvällar och nätter. Resenärer ska kunna fråga busschauffören om det går att stanna mellan hållplatser under förutsättning att det är trafiksäkert.