kommunen anmäld av anställd

TYRESÖ En socialsekreterare i Tyresö har anmält sin egen arbetsgivare, kommunens socialtjänst, enligt lex Sarah.

Enligt anmälan har kommunen under sex månaders tid inte kunnat komma överens om vem som ska betala för insatser som en pojke är i behov av.

Enligt anmälan har ­pojken som är behov av familjehemsplacering hamnat mellan stolarna.