Kommunen ber anställda att höra av sig

Det fanns inga tecken på problem hos företaget, enligt kommunen. Arkivbild.
Det fanns inga tecken på problem hos företaget, enligt kommunen. Arkivbild.
Elva medarbetare har larmat om hemtjänstföretaget.
– Det är många, säger en chef på kommunen som uppmanar de anställda att höra av sig.

Personal på ett hemtjänstföretag i norra Stockholm berättar för Mitt i att arbetsmiljön är under all kritik. Nu undrar de varför ingen försökt inhämta personalens synpunkter om företaget efter att kommunen missat att MBL:a en upphandling i våras.

– När vi upphandlar en verksamhet är det ett krav att företaget ska vara en bra arbetsgivare för personalen, det finns uttalat i både förfrågningsunderlag och avtal, säger ansvarig chef vid den berörda kommunen.

Varför har inte kommunen försökt ta reda på vad de anställda tycker om företaget vid ett annat tillfälle efter att det missats i upphandlingen?

– Det hade vi gjort om vi hade haft skäl att tro att det fanns ett missnöje hos personalen. Men för att vi som kommun ska kunna veta att personalen är missnöjda med arbetssituationen måste vi få signaler om det. Det har vi inte fått.

 

Efter missad MBL har kommunen tagit kontakt med facket men inte fått några signaler om missförhållanden på företaget.

Ett tidigare skyddsombud för företagets personal menar att hen har försökt lyfta problem med kommunen, gällande att schemaläggningen kunde innebära mindre tid för vissa kunder, men att detta viftats bort. Men när vi frågar den berörda personen på kommunen om händelsen uppger hen att de inte haft något sådant samtal.

Förvånar kommunen

Att personal på det berörda företaget skulle ha problem med arbetsmiljön förvånar de ansvariga på kommunen. Det har inte synts på kundundersökningar, de har inte fått några indikationer från facket, det har inte synts i de genomförda uppföljningarna och det har inte märkts av när de varit på arbetsplatsträffar hos företaget.

– Vi stämmer ofta av på plats ute hos företaget och då har inget sådant framkommit, säger utförarnas kontaktperson inom äldreomsorgen.

– Hade vi fått sådana signaler hade vi tagit upp det med ansvarig chef. Vi hade exempelvis kunnat begära in schema, statistik över personalomsättning och tittat närmare på situationen.

Kritik från de anställda

Att totalt elva anställda och tidigare anställda har varit i kontakt med Mitt i för att rikta kritik mot företaget är något som de ansvariga på kommunen tycker är iögonfallande.

– Det är många, säger chefen.

Nu ber kommunen de anställda och tidigare anställda att höra av sig med information till dem och även till facket för att kunna få klarhet i frågan.

– Vi vill så klart utreda det personalen beskriver som dåliga arbetsförhållanden och eventuella risker med schemaläggning för vissa enskilda hemtjänstmottagare. Vi med facket har alla möjligheter att följa upp om det finns några oegentligheter, säger kontaktpersonen.