Kommunen lovar åtgärder vid farlig cykelväg

Farlig cykelplats Värmdövägen Järlaleden
Räfflor i marken ska signalera till cyklister att sakta ner när de närmar sig busshållplatsen.
Räfflor, varningstriangel och rödfärg.
Flera åtgärder för ökad säkerhet är på gång vid den farliga cykelpassagen vid Värmdövägen/Järlaleden.
Det säger Bengt Stenberg, chef för trafikenheten på Nacka kommun.

I måndags skrev Mitt i Nacka om problemen vid den olycksdrabbade cykelpassagen utmed Värmdövägen, i höjd med Järlaleden.

Nu utlovar Nacka kommun flera åtgärder för att öka säkerheten.

– Vi har fått in en del synpunkter gällande den här platsen och la faktiskt in en beställning på åtgärder redan i juli, men sen kom tyvärr semestern emellan, säger Bengt Stenberg, chef för Nacka kommuns trafikenhet.

Räfflor och varningstriangel

Det som ska göras är följande:

*Räfflor i cykelbanan en bit innan busshållplatsen, för att markera till cyklister att sakta ner.

*Ny rödmålning av asfalten för att tydligare markera cykelbanan.

*Röjning av sly för att förbättra sikten vid trappan i höjd med busshållplatsen.

*En varningstriangel i asfalten nedanför trappan, som ska uppmärksamma fotgängare innan  de korsar cykelbanan.

Staket är inte aktuellt

Nackacyklisten Eric Spongberg var en av de som hörde av sig till kommunen i våras och krävde att platsen skulle åtgärdas.

I Mitt i Nackas artikel i måndags efterlyste han också ett avgränsande staket vid busshållplatsen, samt att hållplatsens skymmande reklamskylt tas bort.

Eric Spongberg vid cykelbana Järlaleden Värmdövägen

Eric Spongberg hade velat se andra åtgärder. Foto: Mattias Kamgren

– Det är en bedömningsfråga vad som är ekonomiskt rimligt att göra nu med tanke på att Värmdövägen ändå ska göras om till stadsgata i framtiden. Ett staket kan också försvåra snöröjningen, säger Bengt Stenberg.

– Vad gäller reklamskylten är det en bra synpunkt men tyvärr är det inte vi som äger den frågan. Vi ska ta upp det med SL, säger Bengt Stenberg.

Plocka bort farligheter istället för att lappa och laga

Eric Spongberg, cyklist

Eric Spongberg gläds åt att kommunen nu uppmärksammar problemet – men hade önskat mer genomgripande åtgärder.

–  I huvudsak tycker jag det är bra att det görs något, men det vore bättre att jobba enligt nollvisionen och plocka bort farligheter istället för att lappa och laga med varningsskyltar.