Kommunen river avtal – boende utan p-plats

Parkeringsplatser längs Sätraängsvägen.
Parkeringsplatser längs Sätraängsvägen.
Parkeringsplatser som boende i har hyrt av bostadsrättsföreningen sägs upp av kommunen. Parkeringsplatserna ligger på kommunens mark och får inte hyras ut av andra än kommunen.

Sedan 1960-talet har boende på Sätraängsvägen i Danderyd kunnat hyra en parkeringsplats av bostadsrättsföreningen. Nu är det slut med det, Danderyds kommun säger upp avtalet.

– Det är en lång historia som inte riktigt klart än. Vi dubbelkollar med våra jurister men i korthet så vi har sagt upp en gammalt avtal som rör kommunens allmänna platsmark. Där har man tydligen hyrt ut parkeringsplatser men det får man inte, säger Helen Rodin som är trafikingenjör på Tekniska kontoret.

Gammalt avtal

Det gamla avtalet skrevs under redan 1966 då kommunen hette Danderyds köping av dåvarande ordföranden Lennart Kjellberg och tillät Danderyds bostäder att hyra ut parkeringsplatserna. Husen byggdes på 1950-talet och sedan dess har boende parkerat där.

– Det här är ett riktigt problem. Kommunen har tänkt att ta bort alla parkeringsplatser längs Sätraängsvägen så att vi inte kunna hyra dem längre. Var ska vi parkera? När vi vänder oss till kommunen säger hon bara ”det är som det är”, bara en sån sak, säger Roland Lundin som bor på Sätraängsvägen.

Ska inte bli stor skillnad

Kommunen upptäckte parkeringsplatsuthyrningen när de planerade för att lägga nya vattenledningar. Då kom frågan upp vad de skulle göra med parkeringsplatserna som låg där som kommunen inte kände till. Tekniska kontoret menar att det inte blir så stor skillnad. Det ska bli avgiftsbelagda parkeringsplatser med boendeparkeringsmöjlighet.

Flera av platserna har elstolpar idag för uppvärmning eller laddning av elbilar. Dessa kommer med stor sannolikhet att försvinna.

– Även om kommunen ska ta över vill vi kunna hyra våra egna platser. Att kommunen väljer att gå bort från elen strider precis mot vad alla andra gör, framförallt med tanke på miljön. De skulle väl kunna ta upp detta till diskussion och höra vad vi tycker och inte bara skicka ut ett brev om uppsägning, säger Roland Lundin.