Kommunen sade upp avtal med handikappförening

Claes Lagergren är socialchef på Täby kommun.
Claes Lagergren är socialchef på Täby kommun.
Lokala företrädare för riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna är mycket kritiska mot att kommunen väljer att bryta upp avtalet efter flera år av samverkan.
– Jag vill att alla ska behandlas lika, därför kändes det logiskt att säga upp avtalet, säger Claes Lagergren, socialchef i Täby kommun.

FUB, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, har haft ett samverkansavtal med Täby kommun sedan 2012. Claes Oldin, ordförande för föreningen i Södra Roslagen beskriver samverkan som givande och de har haft möten med kommunen fem gånger om året.

Säger upp avtalet

Men så den 22 november förra året valde Täby kommun att kraftigt skära ner på samverkan, genom att säga upp det samverkansavtal kommunen haft med föreningen.

– Vi har framförallt drivit frågan om bostäder för personer med utvecklingsstörning i Täby. Sådana bostäder är sedan många år alldeles för få i kommunen. Vi har också drivit frågor om hyrorna som är väldigt höga i Täby vilket är ett problem eftersom ekonomin för dessa ofta svårt handikappade personerna är väldigt dålig, säger Claes Oldin.

” Kommunen tycker väl att vi blev besvärliga som drev de här frågorna”

Upprörd träff i Grindtorpskyrkan

Upprinnelsen bakom konflikten, tror Claes Oldin bland annat går att spåra till ett möte i Grindtorpskyrkan i november där ett 40-tal föreningsmedlemmar tillsammans med politiker och tjänstemän skulle diskutera boendefrågan.

– Socialchefen Claes Lagergren var där och han gjorde en del klumpiga uttalanden. Det blev en ganska upprörd stämning eftersom han uppfattades som väldigt okunnig och okänslig, berättar Claes Oldin.

Ett brev från socialchefen

Två dagar efter det mötet och bara några dagar innan samverkansavtalet löpte ut kom ett brev, signerat socialchefen Claes Lagergren.

– Då kom det en uppsägning av av samverkansavtalet. Vi hade inte fått några som helst signaler tidigare på att vår samverkan inte skulle fungera. Kommunen tycker väl att vi blev besvärliga som drev de här frågorna, säger Claes Oldin som menar att kommunens agerande strider mot LSS-lagen.

Alla ska behandlas lika

Kommunen vill att FUB ska samsas med tre andra organisationer som tillsammans ska träffa kommunen två gånger om året. Men Claes Oldin berättar att de knappt hinner få lyfta sina frågor innan mötena tar slut samt att kommunen avvisat alla förslag till nya former för samverkan.

Socialchef Claes Lagergren berättar att hans mål är att alla ska bli behandlade lika.

– När jag började här för två år sedan tyckte jag det var speciellt att man hade ett särskilt samverkansavtal med en intresseorganisation, när det finns många fler som lyfter de här frågorna. Min ingång är att bjuda in fler organisationer och på så vis få fler röster hörda i kommunen.

Har inte ensamrätt

Från FUB:s sida menar man att deras samverkansavtal är lagstadgat genom lagen om särskilt stöd – LSS, men Claes Lagergren menar att de inte har ensamrätt på samverkan.

– Det går inte att säga att det bara är FUB som lyfter frågor som ryms in LSS, det är det många organisationer som gör. Det handlar inte om att göra dem mindre, utan att låta fler komma till tals.

Behöver deras kunskap

Claes Lagergren säger också att det nuvarande samverkansavtalet är en grund och att de mellan träffarna kommer att ta in synpunkter från FUB.

– FUB och andra föreningar driver frågan om bostäder och det är väldigt bra. Vi behöver deras kunskap om exempelvis planering av serviceboenden och stadsutveckling, men det tar vi in kontinuerligt och inte bara vid fastställda möten.

Kan man inte öka samverkan med andra organisationer utan att skära ner på samverkan med FUB?

– Jag vill att alla ska behandlas lika och därför ser jag detsom logiskt att säga upp det här särskilda avtalet. Sen förstår jag att de blir irriterade om vi haft ett avtal som jag sedan ändrar på.

Vad har du för uppfattning om mötet i Grindtorpskyrkan i november?

– Många tyckte att det inte gick tillräckligt fort med bostadsbyggandet för personer med funktionsvariationer och då låg det på min roll att berätta om hur bostadsplaneringen ser ut i kommunen, och på vilka grunder vi sätter mål för hur många bostäder som behövs. Och då upplevde de kanske att jag inte såg de faktiska behoven, men jag har ingen annan ambition än att det blir rätt.

Fakta

Så säger LSS-lagen

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) står det att kommuner ska samverka med intresseorganisationer. I LSS-lagen 15 § punkt 7 står det:

Till kommunens uppgifter hör att samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder.