ANNONS

Kommunen: ”Vi behöver vara ännu tydligare”

Utbildningschef Patrik Forshage.
Utbildningschef Patrik Forshage.
Ett tjugotal föräldrar rasar mot att deras barn riskerar att få byta skola till hösten. Nu svarar Patrik Forshage, utbildningschef på Täby kommun, på kritiken.
ANNONS

Varför tror du att föräldrar har blivit så upprörda som de blivit?

– Flera föräldrar med barn på Brinkens förskola har haft uppfattningen att deras barn ska garanteras plats vidare även i skolverksamheten. Men det finns ingen sådan förtur, eftersom val till förskola och till skola är två separata val, säger utbildningschef Patrik Forshage.

Föräldrar rasar – barnen kan få byta skola

På skolans hemsida skriver man bland annat om den röda tråden genom alla åldrar, har man varit otydlig? 

– Den röda tråden innebär att förskolepedagogik och skolans pedagogik berikar varandra och ger möjlighet till god växelverkan. Eftersom föräldrar i år påtalat att de uppfattar skrivelsen som liktydig med att barnen redan tillhör skolans organisation kommer skolan inte att använda den mer.

Borde föräldrarna ha känt till att man inte kan garanteras en förskoleklass-plats?

– Vi behöver vara ännu tydligare avseende skillnaden mellan val till förskola och till skola, och tydligare förklara Skollagens definition av relativ närhet i skolvalet.

Föräldrarna pekar på lösningar, finns det några som är rimliga?

ANNONS

– I den mån de är tillämpliga i enlighet med skollagen och att andra föräldrar inte missgynnas i sina skolval är det naturligtvis intressant att se om man kan finna lösningar.

Föräldrar rasar – barnen kan få byta skola

Är det enbart närhetsprincipen som man går efter i kommunen?

– Ja, Täby kommun har varit i kontakt med Skolverket för att höra om det finns andra tolkningar som är korrekta och har fått tydliga direktiv att relativa närhetsprincipen råder för kommunala skolor.

I Danderyd tillämpar man syskonförtur, men den principen tillämpar man inte alls i Täby?

– Enligt skollagen kan syskonförtur inte tillämpas före relativ närhetsprincip utan enbart om elever har samma avstånd till skolan.