Kommunen beredd att rycka ut vid ishalka

Viktiga vägar, så som gång- och cykelbanor, prioriteras.
Viktiga vägar, så som gång- och cykelbanor, prioriteras vid halka eller snöfall.
Vintern kryper allt närmare och SMHI varnar för ishalka. På Värmdö kommun är man redo inför ett väderomslag.
– Vi ringer ett par samtal bara, så är det klart, säger Thomas Wollmar.

Vilken dag som helst kan vädret slå om och orsaka kaos i trafiken. Men enligt Värmdö kommun finns beredskap för att kunna rycka ut inom en timme vid halka och snöfall.

– Vi har alla enheter klara, så när som helst när det blir kallt så är det bara att ringa ett par samtal, så är det klart, säger Thomas Wollmar, arbetsledare på tekniska driftsavdelningen. 

”Våra bussar kom fram”

Förra årets snökaos lamslog stora delar av Stockholm. Men de snötunga dagarna i november orsakade inte lika stort tumult på Värmdös kommunala gator.

– Här i kommunen kom vi fram, våra bussar kom fram. Men de kom inte ut på motorvägen, säger Thomas Wollmar.

Vid halka och snöfall prioriteras viktiga vägar så som bil-, gång- och cykelvägnät, skolgårdar, förskolor och äldreboenden, men alla vägar ska snöröjas, menar Thomas Wollmar.

– Först och främst är det bussgatorna som tas om hand. Och sedan vägar kring äldreboenden och skolor så att folk kommer fram. Det är jätteviktigt, säger han.

Fakta

Har 12 timmar på sig att rycka ut

  • Halkbekämpning med salt utförs på kommunens större kollektivtrafikvägar ner till temperaturer på minus 5–6 grader. Vid kallare temperatur används sand och grus.
  • Kommunen har 12 timmar på sig att snöröja efter avslutat snöfall. Först timme 13 behandlas eventuell felanmälan som kommit in till kundservice.

Källa: Värmdö kommun