Kommunen tar ställning till medborgarförslag

En Upplands-Brobo har lämnat in ett förslag om att införa väktare i Bro centrum.
En Upplands-Brobo har lämnat in ett förslag om att införa väktare i Bro centrum.
Onsdagen den 14 februari tar kommunfullmäktige ställning till hur flera medborgarförslag ska beredas. Väktare i Bro, mer belysning i Bro centrum och gratis broddar till äldre är några av förslagen.

Kommunfullmäktige har sammanlagt sex medborgarförslag att ta ställning till i morgon (onsdag). Då har förslagen möjlighet att tas vidare till berörd nämnd för beslut.

Bro centrum

De flesta medborgarförslagen berör Bro centrum. I ett av dessa vill avsändaren att väktare införs. Förslaget föreslås överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut

I ett annat förslag efterfrågas mer belysning i centrumområdet och i ett tredje efterfrågas ökad insyn och öppenhet runt parkeringen. Båda förslagen föreslås lämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Brunna

Här vill medborgaren att en hundrastgård byggs i norra Brunna, vilket föreslås lämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Säbyholm

Förslaget handlar om om placering av gatubelysning och vägmarkeringar vid Säbyholm, vilket föreslås lämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Hella kommunen

I förslaget vill avsändaren att kommunens äldre ska få gratis broddar, vilket föreslås lämnas till Socialnämnden för beslut.

Grannkommunen Järfälla har infört gratis broddar, enligt Järfälla kommuns hemsida.