Kommunen besvarar kritiken inför muralmålningarna

Initiativtagaren bakom Wall Street Nacka, Fredrika Friberg, svarar på kritiken mot festivalen.
Fredrika Friberg hoppas att folk ska se att festivalen är tänkt att bringa positivitet till kommunen och dess invånare.
Den nya muralmålningsfestivalen Wall Street Nacka är tänkt att sätta färg på kommunen. Vissa invånare är dock kritiska till festivalen och oroliga för dess permanenta verkan.
– Vissa blir oroliga för det som är nytt, säger Fredrika Friberg, stadskreatör Nacka kommun.

Under 1 till 15 september så kommer konstnärer från hela världen att måla väggmålningar på olika platser i Nacka.

Fredrika Friberg på Nacka kommun, som är initiativtagare till Wall Street Nacka, har redan tagit del av flera personers oro och tankar gällande muralmålningarna.

– Jag har noggrant antecknat alla de tankar och åsikter som jag har fått. Dessa personer och alla andra kommer att få tillgång till en uppföljning på hur det går, säger hon.

Den kritik mot festivalen som Mitt i har tagit del av riktar sig främst mot bristande information till kommuninvånarna, att målningarna inte ska fånga känslan och historien hos de platser de målas på, och en oro att målningarna kan skada miljö och natur.

Kommunens respons

Det faktum att muralmålningsfestivalen är den första av sitt slag i Stockholmsregionen tror Fredrika Friberg är en av anledningarna till den oro som har uttryckts.

Exempelvis muralmålningen under Järlabron – föreställande tre barn – ska ha möts av flera klagomål innan den kom på plats. Nu, menar Fredrika Friberg, så ser många positivt på målningen.

Boenden i områden där det ska målas under festivalen har uttryckt att det varit dåligt med information om vad som kommer ske. Fredrika Friberg menar att de har försökt nå ut till folk. Bland annat ska de lagt ut information på olika grupper i sociala medier och satt upp lappar.

– Jag förstår att informationen lätt kan försvinna i det stora flödet av information som finns, säger hon.

Hon medger att det finns saker i processen som kan bli bättre vid framtida festivaler, bland annat när det kommer till information och att involvera de boende på de platser där konsten kommer sättas upp.

– När man gör något första gången så gör man det inte lika bra som tionde gången man gör det, säger hon.

– Det är de som bor vid konsten som kommer ta del av den dagligen. Därför hoppas vi kunna öka deras involvering i framtiden.

Miljörisker och hållbarhet

Gällande miljöriskerna och kvalitén på färgen skriver Fredrika Friberg att färgen som används är av ”hög kvalitet och säkerställd för att hålla kvalitet över tid på den yta som används”.

Hon fortsätter med att skriva att ”Väder och vind påverkar hållbarheten till viss del (soligt läge sliter mer tex), men utan annan skadegörelse skall färgen hålla utan underhåll upp till 25 år.” 

Det ska även vara så att ytorna där det ska målas på under festivalen har även förberetts med impregnering och annat för hållbarhet och ytan inte ska skadas.

Hon hänvisar även till att vid ytterligare funderingar kring  Wall Street Nacka – exempelvis vilka som betalar och hur de valt platser – så finns det att läsa om på festivalens hemsida.