Kommunen bryter med byggare av fritidsgård

ALBY Botkyrka kommun har brutit med det byggföretag som skulle bygga ett ungdoms- och föreningshus på Albyvägen 7. Enligt kommunen beror detta på att företaget har ekonomiska problem och inte påbörjat bygget i den takt som avtalet säger. Arbetet med lokalerna beräknas nu vara klart före sommaren, varpå möblering och inredning ska till. Den offi­ciella invigningen är beräknad till augusti nästa år.