Kommunen bryter med skandalbolaget

Värmdö har anlitat företaget Kommunlex, som enligt tv-programmet Kalla fakta lär kommuner att neka hjälp till funktionshindrade.

Nu bryts kontakten med företaget och hanteringen av LSS-ärenden ses över.

I TV4:s Kalla fakta beskrevs Kommunlex som ett företag som lär kommuner att neka lagstadgad hjälp till funktionshindrade.

Nu har det kommit fram att Värmdö kommun tidigare har anlitat företaget två gånger. Detta fick Stefan Dozzi (KD), socialnämndens ordförande, veta förra veckan.

– Det här är oacceptabelt, vi poängterade att vi aldrig mer ska ha något med företaget att göra, säger han.

De två tillfällena ska dock inte ha handlat om utbildning i de frågor Kalla fakta tog upp.

Det menar även Kommunlex vd Jonas Reinholdsson som uppger att det ena besöket handlade om juridisk rådgivning, och det andra om en föreläsning.

– Kommunens handläggare lyssnade på min föreläsning och vet mycket väl att jag aldrig lär ut avslag och att jag alltid värnar om brukarnas rättigheter.

Under nämndmötet förra veckan fick socialkontoret i uppdrag att utreda hur ansökningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) behandlas. Detta efter att föräldrar till barn med funktionshinder har varit missnöjda med kommunens bemötande.

– De har berättat för mig att de har haft oerhört svårt att få fram sina synpunkter när de sökt hjälp för sina barn och känner att de inte har blivit lyssnade på, säger Stefan Dozzi.

Tjänstemännen ska nu utreda på vilka grunder som vissa har fått hjälp och andra har fått avslag. Detta blir ännu mer aktuellt med tanke på kritiken kring Kommunlex, menar Stefan Dozzi.

– En majoritet av de som söker hjälp får det, men jag vill ändå att vi djupdyker – det här måste fungera felfritt. Det här gäller de barn som behöver mest hjälp och de måste få den snabbt.

Det var Nils-Erik Särnbrink (S) som tog upp frågan på socialnämndens möte. Han har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande och vill bland annat utrea syftet med Kommunlex besök.

– Det här handlar om hur kommunen ser på de som har rätt till LSS-insatser. Vad har kommunen för människosyn och hur jobbar man så att funktionshindrade får den fulla respekt som de borde ha?

Kommunlex har anmält TV4:s reportage till Myndigheten för radio och tv, och Justitiekanslern (JK). Angående Värmdös bojkott av företaget säger vd:n Jonas Reinholdsson så här:

– Det kan aldrig vara bra att en kommun fattar sina beslut med utgångspunkt i osanna påståenden från sensationslysten media.

Vi ska aldrig mer ha något med företaget att göra.Stefan Dozzi (KD)