kommunen bryter mot lagen

Täby Sveriges kommuner är enligt lag skyldiga att ha riktlinjer för att bekämpa hemlöshet.

Men många storstadskommuner saknar dessa riktlinjer, däribland Täby kommun. Det visar Stockholms stadsmissions rapport Hemlös 2013.

Varje kommun ska skapa förutsättningar så att alla invånare kan leva i goda bostäder, bland annat genom att anta ett strategiskt dokument varje mandatperiod.

Men något sådant dokument finns alltså inte i Täby.

Stockholms stadsmission konstaterar i sin rapport att bostadsförsörjningsfrågan ”behandlas styvmoderligt” och ofta bara tilldelas ett par rader i kommunernas översiktsplaner.