ANNONS

Kommunen vann bullertvist mot staten

Trafikverket kan bli skyldiga att bygga en ny bullerskärm vid trafikplats Kista.
Trafikverket kan bli skyldiga att bygga en ny bullerskärm vid trafikplats Kista.
Sollentuna kommun har under många år stridit mot Trafikverket om bullerskyddsåtgärder vid trafikplats Kista.
Nu har kommunen vunnit i ytterligare en instans: mark- och miljödomstolen.
– Det är en stor seger, säger Oscar Nyströmer (M).
ANNONS

Ombyggnationen av trafikplats Kista har lett till ökade bullernivåer på flera platser i Sollentuna. Särskilt utsatta är ett 20-tal fastigheter i Helenelund, där gränsvärdena överskrids med råge.

Därför beslutade Sollentuna kommun, i oktober 2015, om ett föreläggande mot Trafikverket. Kommunen kräver bland annat att Trafikverket ska bygga en fyra meter hög bullerskärm på vallen vid trafikplats Kista.

Dessutom kräver kommunen att Trafikverket ska utreda – och åtgärda – isolering av fasader på de fastigheter där gränsvärden överskrids vid fasad på våning två samt inomhus.

Trafikverket har motsatt sig kraven och överklagade kommunens föreläggande till länsstyrelsen – bland annat med motiveringen att åtgärderna, som beräknas kosta drygt 6 miljoner kronor, inte är samhällsekonomiskt lönsamma.

Trafikverket förlorade dock, och den 31 mars avslog även mark- och miljödomstolen Trafikverkets överklagande.

– Det är en stor seger. Miljö- och byggnadsnämnden har bevakat den här frågan sedan 2014, säger nämndens ordförande Oscar Nyströmer (M).

Trafikverket har nu möjlighet att ansöka om prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen fram till den 21 april.

Om domen från mark- och miljödomstolen istället vinner laga kraft innebär det att Trafikverket är skyldiga att bygga en ny bullerskärm och genomföra åtgärder vid de fastigheter som har för höga bullernivåer vid fasad på våning två samt inomhus – inom tre respektive 12 månader.

– Jag är väldigt glad att vi ställde villkor för genomförandet, annars hade Trafikverket kunna skjuta på det, säger Oscar Nyströmer.

ANNONS

En av de berörda fastighetsägarna är Ronny Lilja på Tallåsvägen. Han har kämpat för bättre bullerskyddsåtgärder i 25 års tid och är försiktigt positiv efter mark- och miljödomstolens beslut.

– Det är glädjande men jag tar inte ut något i förskott, säger han till Mitt i.

Han befarar dock att de åtgärder som Trafikverket kan bli skyldiga att utföra inte kommer att räcka till för att göra utomhusmiljön dräglig.

– Jag har inget emot att byta fönster för att få det tystare inomhus, men min altan är också en plats för rekreation. Man måste kunna stå på tomten och prata med sin granne utan att behöva skrika till varandra, säger Ronny Lilja.