Domstol går på kommunens linje om Fornuddsparken

Mark- och miljödomstolen har sagt sitt om Fornuddsparken.
Alla 59 överklaganden avslås.

Allianspartiernas förslag om att bygga en grundskola och ett äldreboende i Fornuddsparken – och riva Fornuddens skola och det nuvarande äldreboendet – har varit en lång följetong.

Länsstyrelsen beslutade i maj att upphäva en paragraf i detaljplanen – paragraf 113 – i delar av Fornuddsparken. Det så kallade förordnandet finns i vissa äldre planer för att garantera att de som köpte tomter skulle ha rätt att nyttja den obebyggda marken.

Beslutet gör det möjligt för Tyresö kommun att i stället planlägga marken som  kvartersmark – vilket är nödvändigt för att kunna bygga skolan och äldreboendet enligt förslaget.

59 personer överklagade Länsstyrelsen i Stockholms beslut. Ett argument var att allmänheten skulle påverkas negativt av att en stor del av parken försvinner.

I slutet på oktober avgjordes målet i Mark- och miljödomstolen i Nacka. Alla överklaganden avslogs och Länsstyrelsens beslut står fast. Domstolen skriver bland annat att kommunens ansökan om upphävandet av paragrafen gäller ”endast en del av det område som förordnandet avser och utöver dessa ytor kvarstår mark för allmän plats”.

Flera personer som överklagade ansåg att det inte gått rätt till när kommunen berättade för allmänheten om att man ville upphäva paragrafen. Domstolen bedömer däremot att de fastighetsägare som berörs har fått ”information om ansökan och dess innebörd samt att de har haft möjlighet att yttra sig över ärendet”.

I dag, onsdag, är sista dagen för att överklaga domen. Tingsrätten har inte fått in någon överklagan än.

Helené Hjerdin är kommunens planchef.

Vad betyder domen för er?

– För det första att mark- och miljödomstolen har gått på kommunens linje och tycker att vi har handlat korrekt eller snarare att länsstyrelsens beslut att upphäva förordnandet var korrekt, säger hon.

Var domen väntad?

– Det är inte förvånande, paragraf 113 kommer att generellt upphöra snart.

Om beslutet inte överklagas är nästa steg att politikerna ska ta beslut om detaljplanen.

När tas det upp i sådant fall?

– Så snabbt vi kan, gissningsvis i januari i kommunstyrelsen och sedan ska det upp i kommunfullmäktige, säger Helené Hjerdin.

 

LÄS MER

Beslut om Fornuddsparken dröjer

59 har överklagat beslut om Fornuddsparken

Politiker vill bygga äldreboende före skola