Kommunen bygger en 440 meter lång brygga i Edsviken

Brygga i Edsviken, Sollentuna
Kommunstyrelsen vill gå vidare med att bygga en brygga för 25 miljoner kronor i Edsviken. Kommunfullmäktige tar beslut den 3 juni.
Sollentuna kommun planerar att bygga en 440 meter lång promenadbrygga med sex anslutningspunkter utmed strandlinjen i Edsviken.

– Jag är övertygad om att bryggorna och den upprustade strandpromenaden kommer att göra Edsviken mer attraktivt. Bryggor är dessutom något som tidigare har efterfrågats av Sollentunabor och det är glädjande att vi nu kan bygga dessa, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, till kommunens hemsida.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om bristen på bryggor i Edsviken. I sommar bygger SEOM skärmbassänger i Edsviken för att rena dagvattnet som rinner ut i den inre delen av viken – och då satsar kommunen på att bygga en promenadbrygga ovanpå skärmbassängerna.

Skärmbassäng ska rena Edsvikens vatten i sommar

En del av en upprustad strandpromenad

Bryggorna blir en del av en upprustad strandpromenad mellan Sollentunavallen och Edsbergsparken.

Kommunstyrelsen beslutade i måndags att gå vidare i ärendet och investera 25 miljoner kronor för att även bygga en 440 meter lång brygganläggning ovanpå skärmarna. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige den 13 juni 2019.

Nya ångbåtsbryggan i Edsviken är invigd

Bryggan ger alla tillgång till Edsviken – ändå måste den tas bort