ANNONS

Kommunens bilar – miljöbovar

El anses vara förnyelsebart bränsle. Bilar som drivs av gas och etanol räknas också in i definitionen.
El anses vara förnyelsebart bränsle. Bilar som drivs av gas och etanol räknas också in i definitionen.
När de anställda puttrar runt i kommunens bilar släpper de ut mer avgaser än andra. Järfälla kommun har nämligen få miljöbilar.
ANNONS

Järfälla kommer hamnar på plats 186 bland Sveriges kommuner när det gäller fossilfria fordon.

Endast 48 av kommunens 112 bilar kör på förnyelsebart bränsle.

I rapporten Miljöfordonsdiagnos 2016 listas alla kommuner i landet. Järfälla kommer på 186 plats. 17:e plats bland kommunerna i Stockholms län.

Störst andel miljöbilar i hela landet har Stockholms stad med hela 93,6 procent. Stockholm har dock jobbat sedan 90-talet med en omställning och har kommit långt i utbyggnaden av tankställen och laddningsplatser.

– För oss är det tydligt att arbetet är policydrivet, och här har det inte varit någon politisk oenighet om att detta är viktigt, säger Johan Seuffert, ansvarig för Stockholms stads bilflotta.

Det är en viss extrakostnad att satsa på miljöbilar. En elbil kostar till exempel närmare dubbelt så mycket som en bensindriven i inköp. Å andra sidan är driftskostnaderna lägre och den behöver sällan underhållas.

I hela landet drivs 30 procent av alla kommunala bilar med förnyelsebart bränsle. Många av de som har låg andel är dock glesbygdskommuner där distributionsnätet är svårt att bygga ut.

Räknar man på hela Sveriges bilpark, oavsett ägare, är endast sex procent miljöbilar.

ANNONS
ANNONS