ANNONS

Kommunen där sju av tio politiker är kvinnor

ANNONS

NYHETER Kvinnorna dominerar i Upplands-Bro, åtminstone om man ser till könsfördelningen i kommunstyrelsen. En sammanställning från länsstyrelsen visar att Upplands-Bro har länets högsta andel kvinnliga ledamöter, 67 procent.

Bland ersättarna är 73 procent kvinnor. Och faktum är att både ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen är – just det – kvinnor.

De kommuner som har lägst andel kvinnor i kommunstyrelsen är Solna och Salem med 27 procent.

Ser man till fullmäktige i Upplands-Bro är könsfördelningen däremot jämn.