Kommunen deltar i flyktingstudie

JÄRFÄLLA Järfälla kommun ingår tillsammans med cirka 300 kommuner och landsting och drygt 5 000 företag i en undersökning om flyktinginvandrares arbetsmarknad i Sverige.

Syftet är att undersöka företagens uppfattning om hinder för anställning som flyktinginvandrare möter på arbetsmarknaden.

Bakom undersökningen stården statliga myndigeten Konjunkturinstitutet, som analyserar den ekonomiska utvecklinge och gör prognoser för den svenska ekonomin.