Min lokala hjälte

Kommunen dementerar uppgifter om besparingar

Några besparingsåtgärder kommer det inte bli, menar Sollentuna kommun efter att media i dagarna uppmärksammat sänkta tider för hemtjänstvård i Sollentuna.

Flera medier i Stockholm har uppmärksammat PRO-ordförande Stig Nymans reaktion på minskad tid för tvätt och mat inom hemtjänstvården i Sollentuna kommun. På hemsidan skriver kommunen under fredagen att informationen om hemtjänsten ”olyckligt nog var felaktig. Vilket kan sprida onödig oro”.

Nu menar kommunen att de inte ska spara in 20 miljoner på hemtjänsten. Det hela ska istället röra sig om en beräkning på ett underskott i samma siffra.

”Den siffran kommer helt felaktigt från att vård- och omsorgsnämnden har ett prognosticerat underskott på omkring 20 miljoner och underskottet gäller hela nämndens ansvarsområde, det vill säga all verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning.”, skriver kommunen på hemsidan.

Kommunen lovar vidare att personer som behöver mer tid ska få det så till vida att det beviljas:

”Alla i Sollentuna med behov av stöd och hjälp i hemmet får det. En individuell bedömning görs vid varje tillfälle. Och är det så att en person på grund av sjukdom eller annat skäl behöver mer tid än vad riktlinjerna säger, så kommer personen att få det stödet beviljat.”