Kommunen efterlyser metallarbetare

Även i Väsbyån har höga PCB-värden uppmätts.
Även i Väsbyån har höga PCB-värden uppmätts.
Nu efterlyser Upplands Väsbys kommun personer som jobbade på Svenska Metallverken under 60- och 70-talet. Orsaken? De alarmerande stora mängder PCB som uppmätts i Oxundasjön.

Kommunen vill nu komma i kontakt med personer som arbetade, eller på något annat sätt har haft direkt kontakt med Svenska Metallverken, eller Gränges Essem som de bytte namn till 1969, under 1960- och 1970-talet. Särskilt intresserade är man att få kontakt med personer som arbetade i anslutning till smältugnar och gjuteriverksamhet. Men man vill också ha kontakt med personer som har minnen från olyckor eller andra incidenter som skulle kunna sättas i samband med utsläpp till miljön.

Anledningen till efterlysningen är att man arbetar med att komma tillrätta och utreda de alarmerande stora mängder PCB som hittats i Oxundasjön, som Mitt i tidigare har skrivit om.