Kommunen fällde nio tallar utan tillstånd

Här i Tingvallaområdet fällde kommunen nio tallar av misstag, utan att fråga markägaren om lov.
Här i Tingvallaområdet fällde kommunen nio tallar av misstag, utan att fråga markägaren om lov.
Nio tallar. Det blev Margareta Markström i Tingvallaområdet av med när kommunen fällde träden utan att fråga om lov.

Nu har hon polisanmält kommunen och kräver skadestånd.

– Varje träd är unikt, säger hon.

Just nu pågår ett arbete med att omvandla hela Tingvallaområdet i Bällsta till året runt-bostäder. Sommarstugeägarna ska få kommunalt vatten och avlopp och fler bostäder ska byggas.

I samband med detta högg kommunens entreprenörer nyligen ner nio tallar längs med Milles väg utan att fråga markägarna, Margareta Markström och hennes man, om lov.

Syftet var att ta bort träden för att göra en arkeologisk undersökning vid vägen som ska bli bredare.

Träden höggs ner i maj. Nu har paret Markström polisanmält trädfällningen. De kräver skadestånd av kommunen. Kvar längs vägen finns bara stubbarna, träden har paret inte fått tillbaka.

– Det är både egenmäktigt förfarande och skadegörelse, men också stöld eftersom de tog träden. Stubbarna som står där är störtfula, säger Margareta Markström.

För henne blir varje träd extra viktigt eftersom det finns fornlämningar på deras tomt.

– Varje träd är unikt. Forngravarna gör att vi inte får återplantera något eller bygga på tomten, berättar hon.

Och tallarna skulle aldrig ha fällts. Kommunens entreprenörer begick ett misstag när de fällde tallarna, berättar Dan Gustafsson, säkerhetssamordnare som har hand om skadeståndsärendet.

Misstaget berodde på att entreprenören tog fel på tomtgränsen.

– Det var olyckligt, säger Dan Gustafsson.

Får paret skadestånd?

– Det beror på vad vårt försäkringsbolag kommer fram till. Annars kan kommunen ha en förhandling med markägarna, säger han.

Det är svårt att säga på förhand vad tallarna är värda i pengar. Enligt Skogsstyrelsen beror värderingen bland annat på hur gamla träden är och vad virket som gått förlorat är värt.

Fakta

Andra olovliga trädfällningar

Lidingö, 2015: Handelsbanken fällde aspar utan att ansöka om dispens från strandskyddet.

Täby, 2014: Ytterligare en gång blir Rönningesjön utsatt för olovlig trädfällning.

Nacka, 2012: En man döms att betala 185 000 kronor i skadestånd till Nacka kommun för att ha fällt en tall utan lov.