Kommunen får bakläxa i domstol

UPPLANDS-BRO En 36-årig kvinna, hemmahörande i Bro, nekades försörjningsstöd, samt bistånd till boendekostnad, hushållsel, umgängeskostnader, vårdkostnad, SL-kort samt hemförsäkring.

Som skäl uppgav kommunen att kvinnan inte kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande eftersom hon nekat erbjudande om arbetsträning.

Kvinnan har i sin tur överklagat det. Förvaltningsrätten anser att kommunen inte redovisat några giltiga skäl för att avslå kvinnans ansökan och skickar tillbaka ärendet till kommunen för ny utredning.