Kommunen får bakläxa om bidrag

TÄBY Förvaltningsrätten tycker inte att Täby kommun har redovisat några giltiga skäl för att avslå en mans ansökan om försörjningsstöd. Domstolen har därför skickat tillbaka ärendet för ny utredning.

Mannen sökte ekonomiskt bistånd för bland annat flytt av kartonger. Av socialnämndens beslut framgår dock inte att nämnden prövade denna utgift. Enligt Förvaltningsrätten måste detta göras innan beslut kan fattas.