Kommunen får betala för långsam insats

Tyresö kommun tog för lång tid på sig att verkställa ett beslut som gav en invånare rätt till bostad med särskild service.

Förvaltningsrätten dömer nu kommunen att betala en straffavgift om 311 500 kronor till staten. Tre månader efter att beslutet fattades hade ingenting hänt. Domstolen anser att det har inneburit en inskränkning av personens möjlighet till ett självständigt liv.