Kommunen får kritik av länsstyrelsen

Upplands-Bro Överförmyndaren i Upplands-Bro kommun får kritik efter en inspektion av länsstyrelsen i Stockholm. Man har inte granskat de så kallade årsräkningarna i tid.

Den som är förmyndare, god man eller förvaltare är skyldig att skicka in en årsräkning till kommunen varje år där alla pengarelaterade händelser redovisas. Kommunens överförmyndare ska sedan granska årsräkningen för att säkerställa att inga pengar förskingras.

Vissa av årsräkningarna från 2011 i Upplands-Bro blev granskade först i år, vilket är för lång tid. Länsstyrelsen har även anmärkt på detta tidigare.