Kommunen fick rätt mot SL

Danderyd Mark- och miljödomstolen har avgjort tolv ärenden som gäller bullerproblem på Roslagsbanan.

Danderyds miljö- och hälso­skyddsnämnd vinner helt eller delvis samtliga ärenden.

Det började med anmälningar från bullerstörda grannar till Roslagsbanan. Det utmynnade i att miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade SL att åtgärda bullret.

SL i sin tur överklagade först till länsstyrelsen och sedan till Mark- och miljödomstolen.

– Det är ett glädjande besked för Danderydsborna att Mark- och miljödomstolen anser att nämnden har haft rätt i sina förelägganden, säger Siv Sahlström (C), ordförande i nämnden.