Kommunen fick rätt om skolplacering

Huddinge I april fick alla familjer som önskat skola i Huddinge besked om vilken skola deras barn placerats vid. Några fick inte den skola de önskat i första hand och överklagade kommunens beslut.

Totalt skickades 69 överklaganden in, varav 60 skickats vidare för prövning till Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Skolverkets överklagandenämnd.

Barn- och utbildningsförvaltningen har nu fått svar på överklagandena och i samtliga ärenden har kommunen följt de regler som finns, skriver kommunen på sin hemsida.

Bakgrunden till överklagandena är att en del skolor i Huddinge har fler sökande barn än vad det finns plats för och därför måste ett urval ske. I början av augusti har cirka 80 procent av alla som önskat skola inför hösten 2013 fått sitt förstahandsval.