Kommunen förlorade p-tvist

JÄRVA En tvist mellan Europark och Stockholms stad har nått hela vägen upp till Högsta domstolen.

En skrotbil stod på privat mark i Kista. Samma dag som en parkeringsbot utfärdades forslades bilen bort och omhändertogs för skrotning. Stockholms stad menade att man inte behöver betala avgiften eftersom man inte ansåg sig vara ägare till bilen.

Men det höll HD inte med om. Stockholms stad tvingas nu betala avgiften på 550 kronor till Europark samt ersätta företaget för rättegångskostnaderna.