Kommunen avbryter försäljningen av Ekbacken

Ekbackens äldreboende Sundbyberg
Kommunen stoppar försäljningen av Ekbacken. Nu ska planen på en skola, eller att kunna hyra ut de tomma lägenheterna, tas upp på nytt.
Det blir ingen försäljning av äldreboendet Ekbacken.
I stället kan de tomma lägenheterna inom kort hyras ut till studenter eller ungdomar.

1 juli 2016 beslutade sig kommunen för att försöka sälja Ekbackens äldreboende och en annan fastighet som ligger intill.

Men ingenting har hänt. Arbetet med försäljningen har legat i vila och ingen intresserad köpare har hört av sig.

I veckan bestämde Kommunstyrelsen att man i stället ska behålla fastigheterna själva. Man ska nu snabba upp en utredning kring vad de delvis tomma lokalerna skulle kunna användas till – tidigare har det funnits planer på att få in en skola här.

Ekbackens äldreboende Sundbyberg

38 tomma lägenheter kan inom kort stå klara att hyrs ut till studenter, ungdomar eller via socialtjänsten. Foto: Maria Lilja

Tomma lägenheter kan hyras ut

I det så kallade hus F som ligger intill äldreboendet finns i dag ca 38 tomma lägenheter med badrum och ett litet kök. Västerpartiet föreslog därför i november 2018 att man låter studenter, ungdomar eller socialtjänsten att få hyra lägenheterna.

Nu får de gehör för sina idéer.

Kommunen ska nu snabbutreda om hus F kan användas till skola, eller om man kan hyra ut lägenheterna på korttidskontrakt till studenter, ungdomar, som evakueringslägenheter, till uthyrning via socialtjänsten eller som kollektivboenden. Man ska även se om det går att slå ihop ett par av lägenheterna till större bostäder.

Om bostäderna görs om med tillfälliga bygglov så menar Vänsterpartiet i sin motion att man skulle kunna ha de klara för uthyrning redan om åtta månader.