Kommunen fortsätter strida mot vvs-företag

Nyheter Upplands Väsby kommun tar striden mot ett vvs-företag, som hade anlitats som konsult vid bygget av Nya Vilundabadet, vidare till hovrätten.

Kommunen anser bland annat att företaget levererade bristfälliga bygghandlingar vilket lett till rostbildning och andra problem som medfört merkostnader för kommunen.

Tingsrätten gick med på några av kommunens skadeståndskrav, men avslog resten. Även företaget överklagar tingsrättens dom.

Enligt uppgift i målet kostade badet drygt 150 miljoner kornor att uppföra, skriver rätten.