Staden ber om förtydligande kring Ulriksdal

Enligt landstingets nya förslag kan trafiken till Ulriksdal halveras vid rusningstid.
Enligt landstingets nya förslag kan trafiken till Ulriksdal halveras vid rusningstid.
"Först och främst vill vi veta vad som gäller", säger Pehr Granfalk (M).
"Först och främst vill vi veta vad som gäller", säger Pehr Granfalk (M).
Efter att landstingets nya plan för pendeltågstrafiken offentliggjorts kräver Solna stad ett förtydligande – planen innebär nämligen en halvering av avgångarna från Ulriksdal i rusningstrafik.
– Det har vi inte godkänt eller tyckt till om överhuvudtaget, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

Efter att det blivit offentligt att Stockholms läns landsting planerar att halvera avgångarna från Ulriksdals station i rusningstrafik, har Solnas ledning bett om ett klargörande.

Kommunen fick under 2015 en remiss, där Solna fick ta ställning för eller emot en så kallad skip stop-lösning i pendeltågstrafiken – alltså att vissa pendeltåg skulle hoppa över några stationer för att göra det snabbare för resenärer till och från Stockholm. Enligt förslaget skulle Solna station få mer pendeltågstrafik, medan den skulle lämnas mer eller mindre oförändrad till Ulriksdals station, vilket staden var positiv till.

Det är med bakgrund av det som kommunstyrelsen i Solna med förvåning reagerar på uppgifterna om att landstinget nu vill skära ner på trafiken till Ulriksdals station.

– Det har vi inte godkänt eller tyckt till om överhuvudtaget, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

Pehr Granfalk betonar att staden ännu inte från landstinget fått besked om att så är fallet – men det har bland annat medborgare i Solna fått i kommunikation med landstinget. Stämmer de, så kommer staden att ändra sin inställning till skip stop-lösningen i pendeltågstrafiken.

– Vår inställning är ju att det inte är okej med mindre kollektivtrafik i Solna, utan vi står på Solnabornas sida. Men först och främst vill vi veta vad som gäller, säger Pehr Granfalk.