Kommunen gick plus 155 miljoner

Huddinge Huddinge kommun fick ett bra ekonomiskt resultat för år 2012.

Bokslutet visar på plus 155 miljoner kronor och då tillkommer 18 miljoner kronor i exploaterings- och realisationsvinster.

Förskolenämnden, kommunstyrelsen och gymnasienämnden har de största överskotten.

Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden har de största underskotten. Socialnämndens minus beror bland annat på att behoven har ökat för barn och unga inom individ och familjeomsorg. Äldreomsorgsnämndens underskott handlar om att antalet äldre i behov av vård och stöd ökade mer än planerat.