Kommunen ger Hagtorp grönt ljus

Äldreboendet Hagtorp ligger på Hjortronvägen i Kungsängen.
Äldreboendet Hagtorp ligger på Hjortronvägen i Kungsängen.
I våras noterade kommunen flera brister på det privata äldreboendet Hagtorp i Kungsängen. Men nu ska det mesta ha åtgärdats enligt socialkontoret i Upplands-Bro kommun.

Varje år genomför socialkontoret avtalsuppföljningar på Hagtorps vård- och omsorgsboende, som drivs av Frösunda Omsorg AB. Den senaste uppföljningen ägde rum den 7 mars och flera brister noterades.

1. Grönt = resultatet överensstämmer helt med kravet. 2. Gult = resultatet överensstämmer delvis med kravet. 3. Rött = resultatet överensstämmer inte alls med kravet. Bild: Upplands-Bro kommun.

De stora bristerna har framför allt handlat om frågor som rör information, och inte själva vården eller personalens situation.

Exempelvis har inte anhöriga fått ta del av matsedeln. Boendet har också brustit i antalet kontaktmannatimmar, där de äldre ska ha rätt till individuella aktiviteter med sin kontaktman en gång i veckan.

Ska ha åtgärdat problem

Socialnämnden har nu godkänt socialkontorets uppföljning och inga rödmarkeringar (att resultatet inte alls överensstämmer med kommunens krav) finns kvar. Detta inför förnyad upphandling med vårdföretaget.

Så går uppföljningen till

Avtalsuppföljningen genomförs genom att frågor ställs till verksamhetschef och övrig personal. Förutom undersökande frågor granskas även dokumentation, rutiner, processer, aktiviteter och protokoll.

Förra året rapporterade Mitt i Upplands-Bro om att personal larmat om bristande vård på äldreboendet.