”Kommunen har glömt oss som går”

Flanörerna längs Huvudsta strand rasar över delningen av gång- och cykelbanan som tvingar ut dem i en smal remsa.

– Man blir bestört. Det här ökar risken för olyckor, säger Ditte Hedrenius.

Ulvsundasjön glittrar. Joggare, barnvagnar och flanörer med hundar fyller stråket längs Huvudsta strand. När en ­cyklist svischar förbi i hög fart är få beredda.

Stråket, där fotgängare och cyklister i alla tider samsats om utrymmet, har nyligen asfalterats i syfte att bli ett huvudstråk för cykelpendlare. Cykel- och gångbanan har separerats. De som promenerar hänvisas nu till en smal bana, nedåt 70 centimeter bred.

Ett hån, anser Ditte Hedrenius som tar en promenad med barnbarnet Liv och hunden Angie.

– Det är så många som använder det här som rekreationsområde. Man blir bestört, säger hon.

Det är med nöd och näppe en barnvagn får plats på gångbanan. Två personer i bredd går inte.

Uppdelningen har väckt ilska på Facebook. ”En autobahn för cyklister”, ”skandal”, ”rent livsfarligt!”, lyder kommentarerna.

– Det är som om kommunen snöat in på att göra cykelbanor men glömt bort oss som går. Det är stor risk för olyckor och dålig stämning mellan cyklister och gångare nu, säger Ditte Hedrenius.

Solna gör just nu en översyn av hela cykelnätet. En cykelplan, som återremitterats två gånger, ska ­antas 2016. Därför är åtgärden förhastad, anser oppositionsrådet Arne Öberg (S):

– Lika obegåvat som att bygga en väg som ändå ska rivas. Man borde ha avvaktat utredningen och bestämt en standard för cykel- och gångutrymmen först. Det här är slöseri med skattepengar.

Men enligt Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden, rör det sig om en akutåtgärd.

– Sedan banan asfalterades har det varit synpunkter på blandtrafiken. Nu har man gjort en markering för att visa vad som är primär gångväg och primär cykelväg, det blir tydligare för dem som går, ­säger han.

Solnas cykelplan har kritiserats av både Trafikverket och Cykelfrämjandet. En synpunkt är just att cykelbanor anläggs på bekostnad av gångare, som i Huvudsta.

– Det är olyckligt att det uppstår en sådan här konflikt. Ett alternativ är att bredda vägen och flytta linjen så man hittar en kompromiss, säger Lars Strömgren, ­Cykelfrämjandets ordförande.

En breddning bedöms som dyr, men ska ses över. Om uppdelningen består, och om det blir ett huvudstråk för cyklister, är oklart.

– Vi behöver titta närmare på det. Smala banor är en utmaning på många håll i Solna och att dela upp trafikanter så här är ofta bättre än att cyklister kör sicksack, ­säger Magnus Persson (C) ordförande i tekniska nämnden.

Ditte Hedrenius är en av många som upprörs av separeringen. De flesta använder fortfarande hela utrymmet, vilket Ditte tror kan orsaka kollisioner när det kommer cyklister i hög fart.

Det är ofta bättre än att cyklister kör sicksack.Magnus Persson (C)