Min lokala hjälte

Kommunen har köpt 17 bostadsrätter

Kommunen köper lägenheter på olika håll i Vallentuna.
Kommunen köper lägenheter på olika håll i Vallentuna.
Bostäderna ska hyras ut till nyanlända. Totalt ska kommunen köpa 20 bostadsrätter för detta ändamål.

Vallentuna kommun har under våren arbetet intensivt med att få fram boende till nyanlända som blivit anvisade hit och som kommunen enligt lag måste ordna boende till.

Hittills har projekten dock stött på patrull.

De modulhus för nyanlända och ensamkommande unga som byggs i Ekskogen, Brottby och Ekeby, har överklagats. Detta med kraftiga förseningar i byggplanerna – åtminstone i Brottby och Ekskogen.

Inköp av bostadsrätter som ska hyras ut till nyanlända har gått snabbare. Förra året beslutades att kommunen skulle köpa 20 bostadsrätter för detta ändamål.

Nu i augusti rapporterar samhällsbyggnadsförvaltningen som sköter inköpen att 17 lägenheter har köpts till ett sammanlagt pris av 33 miljoner kronor. Såväl små som stora lägenheter, upp till fyra rum och kök har förvärvats.

Tanken är att de boende själva ska stå för hyran. Kommunen får även statsbidrag från Migrationsverket för andra eventuella kostnader som hyran inte täcker. Själva köpeskillingen står kommunen för.

Enligt kommunen utgjorde de 17 lägenheterna drygt fyra procent av det totala utbudet av bostadsrätter som funnits till försäljning under den aktuella perioden.

Kommunen går själv ut med information om försäljningen på sin hemsida. Även Sverigedemokraterna har informerat om försäljningen på sin hemsida. De befarar att inköpen skulle påverka övrig kommunal verksamhet. Så är dock enligt kommunen inte fallet, då bostadsrätterna finansieras som investeringar.

Mitt i kommer att återkomma med en kommentarer om inköpen av bland annat kommundirektör Victor Kilén.