Kommunen har tappat 28 chefer

Ola Brandell menar att Vallentuna kan missa i långsiktigt planerande om kommundirektörsposten slopas.
Ola Brandell menar att Vallentuna kan missa i långsiktigt planerande om kommundirektörsposten slopas.
Kommunalrådet Örjan Lid (M) vill bli tjänstemännens chef – ett förslag som mötts med bu-rop från anställda på kommunen.

Nu varnar personalchefen för att utvecklingen stannar när chefer flyr.

Personalchefen Ola Brandell var en av dem som tidigt uttalade kritik mot politikerförslaget att slopa kommundirektörstjänsten och låta politikerna agera chefer.

Nu varnar han för att Vallentuna kan halka efter i långsiktig planering om cheferna fortsätter att fly från kommunen.

– Det dagliga arbetet påverkas inte så mycket. Men den långsiktiga planeringen blir lidande, säger han.

Redan innan det kritiserade politikerförslaget kom har det varit karusell på de högsta chefsstolarna i kommunen. Framför allt inom kommunens ledningsgrupp som består av tio personer är omsättningen hög. Tre personer har lämnat gruppen i år – kommundirektören Ann-Charlotte Järnström, ekonomichefen Patrik Andersson och socialchefen Inga-Lill Björklund.

Ingen av de tre cheferna hade varit på sina poster mer än två år.

– Det är inte sunt med ett sådant kraftigt tapp. Det är ett varningstecken som borde få oss alla att reagera kraftigt, säger han.

Han tillbakavisar att de tre skulle ha varit felrekryterade.

– Alla tre har gått till tjänster i större kommuner. Det är ett tecken på att de har bra kompetens, säger han.

Även utanför ledningsgrupperna har antalet personer på chefsposterna varit många. Enligt fackförbundet Vision har 28 chefer lämnat kommunen på tre år.

– Det har varit långa perioder med tillförordnade chefer till exempel på fritidsförvaltningen och på samhällsbyggnadsförvaltningen, säger Ola Brandell.

Nu har Vallentuna kommun fått dåligt rykte som arbetsgivare, berättar ett flertal tjänstemän, både i Vallentuna kommun och intilliggande kommuner, som Mitt i Vallentunasteget talat med.

Följden blir att det blir allt svårare att rekrytera. Ola Brandell menar att den vanliga Vallentunabon inte påverkas omedelbart av chefssituationen. Skolorna stänger inte och gatorna fortsätter att sopas.

Men den långsiktiga planeringen blir lidande, menar han. Chefernas roll är just att se långsiktiga behov. Ett exempel är stallet Veda, där en välbehövlig mögelsanering inte gjorts för att nya chefer gång på gång behövt sätta sig in i ärendet.