Kommunen i bråk med Länsstyrelsen

300 eller 30? Enligt Leif Gripestam ville kommunen bygga 300 modulbostäder på ängen vid Karby gård, men fick höra av länsstyrelsen att det inte skulle gå. Men nu menar länsstyrelsen att det inte stämmer.
300 eller 30? Enligt Leif Gripestam ville kommunen bygga 300 modulbostäder på ängen vid Karby gård, men fick höra av länsstyrelsen att det inte skulle gå. Men nu menar länsstyrelsen att det inte stämmer.
Leif Gripestam.
Leif Gripestam.
300 modulbostäder för flyktingar vid Karby gård blev till 30.

Enligt kommunen var anledningen att Länsstyrelsen signalerat att det inte skulle gå.

Men från Länsstyrelsens sida menar man att man inte har gett något sådant besked.

– Jag vet inte hur de kan ha uppfattat det så, vi har inte haft några sådana diskussioner, säger Åsa Ryding, förvaltningsdirektör på Länsstyrelsen.

Igår meddelade kommunstyrelsen ordförande Leif Gripestam (M) att de 200 till 300 modulbostäder som kommunen vill slå upp vid Karby gård bantats till ett 30-tal.

Anledningen ska ha varit att Länsstyrelsen signalerat att Plan- och bygglagen (PBL) ska tolkas på striktast möjliga vis. Det skulle enligt Leif Gripestam omöjliggöra större ansamlingar modulbostäder än cirka 30 stycken.

Dessutom skulle studenter inte få flytta in i modulbostäderna. Det eftersom studentbostäder räknas som permanentboenden, och sådana måste uppföras på områden där det finns en detaljplan.

– Och där vill vi inte ställa upp några modulbostäder eftersom vi bygger riktiga bostäder där, säger Leif Gripestam.

Men från Länsstyrelsen sida menar man att man inte alls gett några besked. Man har inte fört några diskussioner om vilket antal modulbostäder som får ställas upp.

– Vi har haft övergripande diskussioner, men vi har inte pratat något konkret om antal eller platser. Det är kommunerna som fattar beslut om tillfälliga bygglov, innan de överklagas är vi inte med i processen, säger Åsa Ryding, förvaltningschef på länsstyrelsen.

Att Länsstyrelsen signalerat att lagen kommer att tolkas strikt stämmer inte menar hon.

– Man måste naturligtvis följa lagen, men vi har inte satt ned foten och gett några besked om hur många modulbostäder som får ställas upp, säger hon.

Ni har inte gett några signaler om ur lagen ska tolkas?

– Nej, vi har inte gett några sådana besked, vi har inte kommit ut med någonting om hur Länsstyrelsen ser på frågan. Vi håller på att titta på frågan nu. Vilka signaler Leif Gripestam tolkar in kan jag inte svara för, säger Åsa Ryding.

Leif Gripestam står dock fast vid att Länsstyrelsen signalerat om att lagen ska tolkas på ett sätt som omöjliggör större samlingar av modulbostäder.

– Vi har fört samtal med Länsstyrelsen och försökt att ta reda på hur PBL ska tolkas, och signalen vi fick från dem är att man ska tolka den strikt, och det gör arbetet att hitta bostäder till nyanlända väldigt svårt, säger han.

Länsstyrelsen menar att de inte alls gett några sådana signaler?

– Det är min uppfattning att de har, och det gör vårt arbete mycket svårt att genomföra.

Varför tror du de förnekar att de har gett några sådana signaler?

– Det vet jag inte, jag och flera av mina kollegor har tolkat dem så, säger Leif Gripestam.